İ.Ü. İktisat Fakültesi 1985 Yıllığı
   Maliye Bölümü

Prof. Dr. Amiran Kurtkan  

-